Medlemskap

Medlemskapet er uten forpliktelse til aktiv deltakelse, men vi setter likevel pris på hjelp, ved at du forteller om Ringve botaniske hage til andre – og kanskje verver nye medlemmer! Medlemskapet koster kr 130,- per år.

Som medlem får du:

  • invitasjon til medlemsmøter med plante-/hagefaglige foredrag eller aktiviteter
  • anledning til å kjøpe (rimelige) planter på venneforeningens plantesalg hver vår, sommer og høst. Her selges overskudd etter opprydding i hagen, overskuddsplanter fra frø og stiklingsformerte planter, ofte av uvanlige planter som ikke er i handel.
  • anledning til å delta i plantebytte med andre medlemmer av venneforeningen
  • anledning til å være med i priklegrupper, lukegruppe eller ”adoptere” et rom i ”Systemet” for luking gjennom sesongen.
  • tilgang til bibliotek med fagbøker og tidsskrifter hver onsdag mellom 10-14 og på venneforeningens medlemsmøter

For å bli medlem send en e-post med navn og adresse til leder Tone Grindvik, t.grindvik@gmail.com, eller til kasserer Olga-Irene Salbubæk,  olga.irene.salbubek@smith.no

Postadresse: Ringve botaniske hages venner, Seksjon for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet, 7491 Trondheim